bg-rechnik.com Безплатен онлайн речник език.

Информация

Речник е изготвен на база на: LICENCJA "OTWARTYCH SŁOWNIKÓW"

GNU General Public License, v.3

Речници, използвани в този сайт се изтеглят от: http://elektronikjk.republika.pl

речници версии: V.03.2008 & V.03.2010

Допълнителна информация: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/